Språket är det viktigaste redskapet du har i kommunikationen med dina kunder. För att effektivt förmedla ditt budskap behöver du en struktur i det som sägs. För i ett ständigt tilltagande brus av information blir texter alltmer beroende av formuleringar och nyanser som kan framhäva innehållet. Det handlar om de små justeringarna som med precision ringar in ett tilltal som är anpassat till mottagaren. Detta gäller oavsett om du skriver ett kundbrev, bygger en webbplats eller skissar på ett manus till din presentation.

wintersparv & sånt erbjuder ett antal tjänster för att effektivisera din kommunikation och hjälpa dig att berätta det du vill säga. Tjänsterna omfattar allt från rådgivning och språkgranskning till större, mer omfattande bearbetningar av färdiga texter. Jag skriver också texter från grunden, utifrån dina önskemål och behov.